Успех с проекта „Въглеродни детективи“

На 3.06.2011 получихме резултатите от класирането на участниците в състезанието по проект Въглеродни детективи Европа.
Учителите Олга Иванова, Иванка Димитрова, Мария Георгиева и Мария Кирилова – преподаватели по изобразително изкуство, биология и Информационни технологии, работиха с група ученици от 8 клас по проекта на тема „Екологично хранене и околна среда“. На 14.05.2011 в гр. Варна се състоя един от етапите на заключителния конкурс. Там проекта беше представен от Виктория Симеонова от 8е клас пред компетентно жури и направи отлично впечатление. Разбира се имаше и други проекти на много високо ниво сред които проектите на ОУ „Й. Йовков” – гр. Каварна и ОУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна.
Голямата награда – екскурзия в градчето Литомерице в Чехия печели екипът Въглеродни детективи от ЕГ „Гео Милев” град Добрич, като тя е осигурена от спонсор и с любезното съдействие на Фондация „ТАЙМ-Екопроекти“. Трима от учениците, работили по проекта и двама ръководители заминават за Чехия на 17.07.2011, за да представят България на международен форум. На този форум ще се представят победителите от Европейските държави, работили по проекта.

[pe2-gallery class=“aligncenter“ ]
IMG_2470.jpglogo2.jpg[/pe2-gallery]

Author: mkirilova