Часове в музея с ИУЧ история и цивилизации 11клас

Учениците от ИУЧ история и цивилизации 11клас проведоха на 15.06.2023 часове в АЕМО „Старият Добрич“. Допълниха знанията си за праисторическото минало на Добруджа. Забавно им беше да седнат на чиновете във възрожденското училище, да си напишат имената с глаголически букви на пясък, проявилите усърдие да получат медали, а „провинилите се“ – да опитат от тогавашните наказания.

Author: mkirilova