Ученически съвет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ Значение на УС: Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Създаването на ученическия съвет е в отговор на потребностите на учениците от активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище. Основни…