Стипендии II срок 2015-2016

стипендии ІІ срок Размерът на стипендиите е утвърден  със Заповед  № 63 /06.11.2015г. Заповедта е качена в раздел “ Стипендии“ – І срок на учебна 2015/2016г. За ІІ – я срок няма промяна в размера. При промяна на размера ще се приложи нова заповед.