Правилник за 2020/2021 учебна година

Правилник за 2020/2021 учебна година, придружен с: Приложение 1: Мерки за намаляване и ограничаване на рисковете от предаване на инфекцията Приложение 2: Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището Приложение 3: Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ Приложение 4: Списък на заболявания при деца, при които…