Категория: Отчети

Posted in Новини Отчети

Отчет към 30.06.2022

Posted in Новини Отчети

Бюджет 2022

Posted in Отчети

Отчети 2021/2022

Отчет за 4-то тримесечие: Отчет за 1. сток:

Posted in Отчети

Месечен отчет към 30.09.2021г.

Posted in документи Отчети

Отчет за изпълнение на стратегията за 2016/2020

Posted in Отчети

Годишен отчет – презентация

Годишния отчет е наличен в сайта на гимназията.

Posted in Отчети

Отчети за 2020/2021

Финансов отчет 12.2021 Финансов отчет за второто тримесечие Годишен отчет – презентация 2020/2021 Отчет за първото тримесечие…

Posted in Отчети

Отчети за 2019/2020

Годишен отчет за резултатите от 2019/2020:

Posted in Отчети

Отчети 2018/2019

2018-2019 учебна година: Годишен доклад 2018-2019 учебна година: отчет на бюджета ІІ-ро тримесечие – 30.06.2019 Отчет I-ви…