Категория: Отчети

Posted in Отчети

Отчети за 2020/2021

Финансов отчет 12.2021 Финансов отчет за второто тримесечие Годишен отчет – презентация 2020/2021 Отчет за първото тримесечие…

Posted in Отчети

Отчети за 2019/2020

Годишен отчет за резултатите от 2019/2020:

Posted in Отчети

Отчети 2018/2019

2018-2019 учебна година: Годишен доклад 2018-2019 учебна година: отчет на бюджета ІІ-ро тримесечие – 30.06.2019 Отчет I-ви…

Posted in Отчети

отчет за бюджета

Качен в секция отчети