Категория: Отчети

Posted in Отчети

Отчет към 31.03.2022

Posted in Новини Отчети

Отчет към 31.09.2022

Posted in Новини Отчети

Годишен отчет на ЕГ за 21/22 учебна година

Posted in Новини Отчети

Отчет към 30.06.2022

Posted in Новини Отчети

Бюджет 2022

Posted in Отчети

Отчети 2021/2022

Отчет за 4-то тримесечие: Отчет за 1. сток:

Posted in Отчети

Месечен отчет към 30.09.2021г.

Posted in документи Отчети

Отчет за изпълнение на стратегията за 2016/2020

Posted in Отчети

Годишен отчет – презентация

Годишния отчет е наличен в сайта на гимназията.

Posted in Отчети

План за бюджет за 2021

Планът за бюджет за 2021 по тримесечия е качен в секция Отчети