Отчети за 2020/2021

Финансов отчет за второто тримесечие Годишен отчет – презентация 2020/2021 Отчет за първото тримесечие на 2021 План за бюджет за 2021г. по тримесечия:

Статистика дипломи и матури 2016 ЕГ

Завършват 145 абитуриенти Общ успех от дипломите – Много добър 5,44. Брой на отличниците – 84 Немски езикови дипломи DSD– 35 Френски езикови дипломи DELF  – 11 (от които 5 с В2) Международни сертификати по английски език: Cambridge C2 – 17 Cambridge C1 – 10 В2 – 1 IELTS – 8 Общо – 36 Успех…

Отчети 2015/2016

2015-2016 учебна година: Годишен отчет за учебната година: отчет на бюджета към 30.06.2016 тримесечен отчет към 31.03.2016 – файл Отчет I-ви срок: Отчет на бюджета към дата 31.12.2015г.