Съобщение

1. Учебните занятия се отменят, считано от 16.03.2020 до второ нареждане. 2. Учителите да използват възможностите на електронните медии за връзка с учениците и поставяне на задачи за периода на ваканцията. 3. Учителите са в платен отпуск съгл. КТД. Милена Иванова Директор