Cambridge English: Advanced (CAE)

Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и умения за справяне с повечето ситуации от ежедневието. Почти всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по целия свят. CAE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. Изпитът съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.

Езикова гимназия Гео Милев има договор за провеждането му в гимназията. През тази учебна година изпитът ще бъде на 07.06 – писмен и в допълнително определен ден – устен.

За повече информация  се обръщайте към преподавателите по английски език в училище.

Author: mkirilova