Blog 2 Column

НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Карнавал и Празник на смеха

Още през февруари 1972 година по идея на Златка Клянтева, учителка по немски език, се организира първият карнавал (FASCHING) с подготвителен „в“ клас. През следващата 1973 година инициативата се подема от всички. По-късно карнавалът прераства в Празник на смеха,...

повече информация
НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Викторина по Немски Език

В края на всяка година се провежда викторината по немски език, която носи много вълнение и радост за ученици и учители години наред. Днес тази традиция намира израз в участието на учениците от всички класове в националните олимпиади по чужд език и в театрални проекти...

повече информация