Съобщение

Във връзка с извънредното положение и удължаването на забраната за посещение на училище до 12.04.2020 включително, дистанционното обучение продължава до този срок.

Педагогическият съветник е на ваше разположение

Педагогическият съветник на Езикова гимназия провежда индивидуални консултации с учениците и/или техните родители във връзка със създалата се ситуация на тел. за телефонна връзка 0888097732 и +359/876187147 за връзка с Viber или Whatsapp. Недялка Николова

Общоградски конкурс за есе

Езикова гимназия „Гео Милев“ обявява общоградски конкурс за есе (литературно, историческо или философско) на тема “И само в жертвата узрява свободата“ за ученици 8-12 клас и съчинение на тема „Примерът на Караджата“ за ученици 4-7клас. От днес до 17 април 2020 година имате възможност да изпращате Вашите писмени работи в шрифт Times New Roman 12…

Съобщение

Във връзка с извънредното положение и необходимостта от дистанционно обучение СВИКВАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ в понеделник, 11.00 часа в ЕГ Присъствието е задължително!!! По възможност носете маски. Милена Иванова директор

Съобщение

1. Учебните занятия се отменят, считано от 16.03.2020 до второ нареждане. 2. Учителите да използват възможностите на електронните медии за връзка с учениците и поставяне на задачи за периода на ваканцията. 3. Учителите са в платен отпуск съгл. КТД. Милена Иванова Директор