Съобщение за последните учебни дни от календарната година

На 20.12.2018г. /четвъртък/ часовете и в двете смени ще бъдат по 35 минути. Край на първа смяна – 12:45, начало на втора смяна – 12:55, край на втора смяна – 18:05.
На 21.12.2018г. /петък/ часовете и в двете смени ще са по 20 минути с междучасия от 5 минути. Големи междучасия няма да има. Началото на първа смяна ще е в 08:00ч., край на първа смяна – 10:50ч. Начало на втора смяна – 10:55ч., край на втора смяна – 13:45ч. Учебните занятия се възобновяват на 03.01.2019г.
Ръководството на гимназията пожелава на всички ученици, учители и служители светли коледни и новогодишни празници!

Директор:Милена Иванова

График:

Author: mkirilova