Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ЕГ „Гео Милев‘ кандидатства по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Програмата осигурява условия за личностно развитие на учениците, за развитие на способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и екипна работа.
    ЕГ „Гео Милев“ обявява какви групи ще бъдат сформирани в училището по програмата:

 Модул 1 „Изкуства“

 Една вокална група за забавна и естрадна песен
 Една инструментална група за съвременна музика
 Една група за съвременни танци и улични стилове

Модул 2 „Спорт“

 Един отбор по волейбол ( момчета)
 Един отбор по баскетбол ( момчета)

  Молим учениците, желаещи да се включат в програмата, да се свържат със съответните преподаватели по музика и физическо възпитание и спорт.

Неудовлетворената потребност от любов

Неудовлетворената потребност от любов

Това бе темата на проведената среща на психологът Мария Няголова с учители от Езикова гимназия, родители и техните деца, ученици в гимназията. В началото на дейността г-жа Няголова представи пред аудиторията мултимедийна презентация по темата за детската агресия. Бяха...

повече информация