В ЕГ „Гео Милев“ връстници обучават връстници

В ЕГ „Гео Милев“ връстници обучават връстници по темите

„Личен избор и вземане на решения“

Доброволчески екипи от IX-а и IX-б клас проведоха поредните обучения с ученици от осмите класове на тема „Личен избор и вземане на решение“. Целта на проведените тренинги бе стимулиране на общуването, провокиране на критичност и трениране на умения за вземане на решение. След представянето си пред осмокласниците доброволците разделиха участниците в по-малки групи, за да стимулират общуването между тях. Те предложиха интересен казус, в който героят им – гимназист, преместил се в ново училище и клас бе изправен пред конкретен избор и вземане на решение. На всяка от малките групи казусът бе с отворен край, който изисква някакво решение.

Осмокласниците работиха отборно, обсъдиха и довършиха казуса. Всеки отбор излъчи свой представител, който доразви „историята на групата“ и  представи аргументите на отбора  „за“ и „против“ вземането на съответното решение.

В края на дейностите участниците споделиха как са се чувствали и с какво проведеният тренинг им е бил полезен.

Дейностите в ЕГ „Гео Милев“ гр.Добрич се провеждат по НП за превенция употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап „От връстници за връстници“.

Изготвил прессъобщението: Таня Николова

Неудовлетворената потребност от любов

Неудовлетворената потребност от любов

Това бе темата на проведената среща на психологът Мария Няголова с учители от Езикова гимназия, родители и техните деца, ученици в гимназията. В началото на дейността г-жа Няголова представи пред аудиторията мултимедийна презентация по темата за детската агресия. Бяха...

повече информация