В тренинги за решаване на конфликтни ситуации участваха ученици от ЕГ „Гео Милев“

Поредица от трениги за решаване на конфликтни ситуации се проведоха с учениците от    X-те класове в гимназията. Целта на провеждане на дейностите бе запознаване на гимназистите с различните начини за решаване на конфликти и развиване на техните умения да търсят конструктивни и позитивни решения.

В началото на всяка дейност педагогическият съветник, водещ тренингите, представи пред учениците основните начини, по които хората, групите, дори големите общности решават конфликтите, които неизбежно възникват. Обсъдени бяха причините, поради които възникват често конфликти – различни позиции по дадени въпроси, различни цели за постигане, различни интереси, а също и различия в ценностната система. Бяха разгледани и стиловете за решаване на конфликтни ситуации – сътруднически стил, конкурентен, компромисен, отбягващ и приспособяващ стил.

Във втората част от дейностите водещият представи пред учениците „Историята на Дани“ – една история за пораждане на конфликтна ситуация в учебно заведение, с пет различни продължения. Участващите в тренинга гимназисти работиха отборно по поставената от ръководителя задача: „Да разпознаят на кой стил отговарят продълженията на историите в техните варианти.“

В края на тренингите бе разкрит и отговора от играта, представена в началото на часа. Различните животни, с които се оприличиха учениците, отговарят на различен стил на поведение, който всеки човек използва в различни ситуации. По този начин чрез създаването на игрова ситуация бяха направени изводи, че всеки човек има свой определен, предпочитан стил, който преобладава в неговото поведение по време на конфликтни ситуации.

Дейностите с учениците се провеждат в изпълнение на НП „Подкрепа за личностно развитие на учениците“, 2023-2024 година, Модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, по която работи активно Езикова гимназия.

Изготвил прессъобщението: Таня Николова

Пореден успех за гимназията на олимпиадата по история и цивилизации

Пореден успех за гимназията на олимпиадата по история и цивилизации

Първо място на областен кръг по история и цивилизации, второ място на национален кръг с оценка 5.88. Участвала на национален кръг по три учебни предмета: история, немски език и география.Успехите са постигнати с упорит труд и постоянство. Изготвил прессъобщението:...

повече информация
Преводачески конкурс в ЕГ „Гео Милев“

Преводачески конкурс в ЕГ „Гео Милев“

При традиционно голям интерес тази година за пореден път се проведе конкурсът по художествен превод на творби от немски, английски, руски, френски и испански език. На 8- ми май в залата на картинната галерия бяха връчени наградите на победителите. Прочетоха се някои...

повече информация