Ученици от ЕГ „Гео Милев“ решаваха казуси, свързани с житейски промени в семейството

И през втория учебен срок продължават дейностите по НП на МОН „Подкрепа за личностно развитие на учениците“, Модул 2, Дейност 3, по която работи Езикова гимназия. Проведени бяха поредица от тренинги с учениците от IX-а, IX-б, IX-в, IX-г класове. Темата бе „Промени в семейството – психологически реакции на промяната“. В началото на тренингите учениците участваха в подгряващи игри и хванати здраво за ръце, успяха да заплетат сложна плетеница и да затруднят техния съученикът да я разплете.

Под ръководството на водещият учител – консултант личностно развитие, учениците работиха екипно в групи, решавайки конкретен казус, поставен от ръководителя пред тях – промяна на местоживеенето и училищната среда; развод на родители – психологически реакции; претърпяна пътна злополука на член на семейството и последствията от това.  Възложено им бе да помислят, какво би се променило, ако в  живота на техния герой настъпи сериозна житейска промяна.

В края на дейностите деветокласниците описваха отборно историята на техните герои, като имаха задача да представят два варианта за нейното развитие – благоприятен и неблагоприятен.

Участниците представиха по атрактивен начин своите герои и промяната, която би настъпила в живота им. Споделяха, какви мисли и чувства ги вълнуват и каква би била тяхната психологическа реакция в различните житейски ситуации.

Изготвил прессъобщението: Таня Николова

Пореден успех за гимназията на олимпиадата по история и цивилизации

Пореден успех за гимназията на олимпиадата по история и цивилизации

Първо място на областен кръг по история и цивилизации, второ място на национален кръг с оценка 5.88. Участвала на национален кръг по три учебни предмета: история, немски език и география.Успехите са постигнати с упорит труд и постоянство. Изготвил прессъобщението:...

повече информация
Преводачески конкурс в ЕГ „Гео Милев“

Преводачески конкурс в ЕГ „Гео Милев“

При традиционно голям интерес тази година за пореден път се проведе конкурсът по художествен превод на творби от немски, английски, руски, френски и испански език. На 8- ми май в залата на картинната галерия бяха връчени наградите на победителите. Прочетоха се някои...

повече информация