СТАРТ НА УЧАСТИЕТО НА ЕГ С ДЕЙНОСТ 3 ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“, МОДУЛ 2

ЕГ „ГЕО МИЛЕВ“- ДОБРИЧ СТАРТИРА УЧАСТИЕТО СИ С ДЕЙНОСТ 3 (ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ) ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“, МОДУЛ 2.

На 04.10.23 учениците от VIII-a клас се включиха с интерес в организирания с тях тренинг на тема „Опознавам себе си“. Осмокласниците работиха по поставената от водещия тренинга задача: Да подготвят собствена „визитка“, попълвайки в нея своите най-ценни личностни качества, умения и интереси. Целта на тренинга бе осъзнаване на собственото „Аз“ и развиване на умения у учениците за реалистична самооценка, себепредставяне. В края на дейността всички участници се представиха по атрактивен начин пред своите съученици.

Предстоят още много интересни и разнообразни дейности.

 

Отбелязване на деня на числото Пи в ЕГ“ Гео Милев“

Отбелязване на деня на числото Пи в ЕГ“ Гео Милев“

На 14 март ЕГ “Гео Милев“ ,гр. Добрич се включи по малко по-различен начин в отбелязването на Световния ден на числото Пи. Екипът на Обединението по математика и информатика съвместно с учениците от ИУЧ-Математика 11 клас проведе във всеки клас математическо...

повече информация
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ

За втора поредна година в ЕГ „Гео Милев“ – Добрич се проведе Денят на европейските автори. Стотици подобни събития се организираха на 25. март в училища, библиотеки и книжарници в 40. държави. Този ден популяризира европейските автори, четенето и преоткриването на...

повече информация