Съобщение

Сподели: Facebook

1. Всички ученици са във ваканция от 29.01.2022г. до 06.02.2022г.
2. Учебните занятия се възобновяват присъствено на 07.02.2022г. със седмичното разписание и разпределение на кабинетите за втори срок. Някои класове ще бъдат в нови кабинети. Направете справка в таблицата. Първа смяна ще учат учениците от VIII, IX и XI клас, втора смяна – X и XII клас.
3. Поради масовото отсъствие на учители и ученици през последния месец крайният срок за окончателно оформяне на срочните оценки е удължен до 11.02.2022г.
Приятна ваканция!
От ръководството на ЕГ

Програма за 2. срок

График на часовете на 28.01.2022

Author: mkirilova