07.02.23 междунарoден ден за безопасен интернет

Международният ден за безопасен интернет се отбелязва всяка година на различна дата, но в един определен ден и това е вторник от втората седмица на февруари. Да използваме този ден, за да се обогатим по темата и да се предпазим от бъдещи неприятности.

Въпреки бурната дигитализация на съвременните ученици има аспекти, по които едва ли са помислили, казуси в които не са предполагали, че могат да попаднат. Например за различни видове изнудване с различни средства – най-често снимки и видеа, така популярните предизвикателства, някои от които не са безобидни, а понякога и са опасни за живота и здравето, до какви здравословни проблеми може да доведе подражанието на инфлуенсърите в интернет, в стремежа си да приличаме на тях. За тези и още много други теми говорихме с учениците от ИУЧ 11 клас, след което изготвихме флаери за различни опасности.

Представям Ви работите на Жени, Светослав, Радена, Теодор, Поли, Мирела, Кари, Лилия и Дима – 15 страници.

Kari_merged-1

По същата тема работихме и с учениците към проект Образование за утрешния ден, с които използваме програмата Animate за създаване на анимации. Готови анимации създадоха Екатерина, Ипек, Лилия и Борислав.

Текст: Мария Кирилова – преподавател по ИТ

Author: mkirilova