„Училище за учители“ представя Езикова

В рубриката „Училище за учители“ в четвъртия брой на сп. „Професионално образование“ се представят добри образователни практики на трима учители от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич: Дияна Боева (БЕЛ), Мария Кирилова (ИТ) и Надежда Иванова (история).
Надежда Иванова прави културологичен профил на днешния учител, използвайки своя опит в музеологията и историята, както и практиката си на преподавател. Мария Кирилова разглежда STEM обучението като образование на бъдещето. Дияна Боева представя своята Творческа лаборатория: „Текстът Георги Марков“, в която четирима ученици вече изготвиха черновите на докладите си за научна конференция към Ученическия институт на БАН, която ще се проведе през ноември в гр. София.
Статиите на сп. „Професионално образование“ се реферират, индексират и листват в: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); EBSCOhost Research Databases; Google Scholar; Primo (Ex Libris); Summon (ProQuest).
Резюметата в списанието могат да се разгледат – ТУК
текст: Дияна Боева

Author: mkirilova