Учениците от Езикова гимназия заявяват твърдо своята позиция „Не на насилието в училище и извън него!“

В деня на розовата фланелка осмокласници от ЕГ „Гео Милев“ се включиха в тренинги, разговори и беседи, на които се обсъждаха проблемите, свързани с проявите на тормоз и насилие в реалния живот, а също и с кибертормоза. Ученици от ученическия  съвет подготвиха табла и стикери, изразявайки своята съпричастност към проблема за насилието и агресията.

С особен интерес осмокласниците се включиха в забавните игри „Влез в обувките на другия“. Представиха по атрактивен начин своите герои, дискутираха по темите – „Какви могат да бъдат думите?“, „Кои думи създават приятелства, кои думи окуражават хората?“, „Могат ли думите да нараняват, да ни задушават, а добрите думи да ни радват и благославят?“

Във втората част от дейността участниците в тренинга работиха в групи, по поставена от своя ръководител задача  – „Добрите думизащо е много важно да ги използваме?“

В края на дейностите гимназистите се обединиха около идеята, че думите имат мощна енергия. Тя може да бъде градивна, но може да е разрушителна. И от нас зависи да я контролираме и насочваме в правилната посока.

Author: mkirilova