Учебна програма по литература за осми клас – 2017- 2018 г.

1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

3. „Любов“ (Сафо)

4. „Антигона“ (Софокъл)

4. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

5. „Пространно житие на Константин – Кирил“

6. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)

7. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“

8. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава

9. „Хамлет“ (У. Шекспир)

10. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“) (У. Шекспир)

текст: Дияна Боева

Author: mkirilova