УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ОСМИ И ДЕВЕТИ КЛАС – 2018- 2019 Г.

VIII КЛАС

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл
 2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
 3. „Любов“ (Сафо)
 4. „Антигона“ (Софокъл)
 5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
 6. „Пространно житие на Константин – Кирил“
 7. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)
 8. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“
 9. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава
 10. „Хамлет“ (У. Шекспир)
 11. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“) (У. Шекспир)

IX КЛАС

 1. „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част

https://chitanka.info/book/54-pyteshestvijata-na-gylivyr

 1. „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен
 2. „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава

https://chitanka.info/text/3602

 1. „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)

https://chitanka.info/text/3157-djado-gorio

 1. „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част

https://chitanka.info/text/14997

 1. Символизъм. „Сплин“ (LXXVIII) (Ш. Бодлер)

https://chitanka.info/text/10765

 1. „Есенна песен“ (Пол Верлен)

https://chitanka.info/text/10776

 1. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

https://chitanka.info/text/3746-istorija-slavjanobylgarska

 1. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

https://chitanka.info/text/4227-izvoryt-na-belonogata

 1. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

https://chitanka.info/person/hristo-botev

 

Дияна Боева

Author: mkirilova