Участие в проект Meet And Code

И тази година ученици от гимназията се включиха в инициативи, свързани с Европейската седмица на програмирането. За поредна година събитията получиха финансиране по проект Meet And Code. Тази година най-големите придобивки са дрон, който е сънафинансиран от общо 4 преподавателя и 3D принтер. По време на събитията учениците от 11 клас изготвиха сайт с интервюта за ЕС и използваха платформа за изготвяне на 3D модели. Учениците от 12 клас заснеха виде а дрона и изготвиха сайт за парка на Добрич. Учениците изучават профилирана подготовка по ИТ. Самите събития са с продължителност от 90 мин., но предавирителната подготовка бе сериозна. Учениците очакват завръщането в класната стая, за да могат отново да използват новите устройства.

преподавател по ИТ: Мария Кирилова

Author: mkirilova