Утвърдени стипендии от януари и за втори срок

За 9 клас – в сила от януари:
стипендии 9 кл. м.януари 2018г.

Утвърдени стипендии за 2-ри срок за учениците от 8 до 12 клас:

стипендии ІІ срок 2017-2018

Размер на стипендиите:
размер на стипендии ІІ срок 17-18г.

Катя Станчева