Успех по география

Във Враца от 1-3 май 2015 се проведе 11- тата Национална олимпиада по география и икономика в 2 предварителни кръга и един окочателен практически. Петър Цонев от 8 б  клас от ЕГ се класира успешно на 5 място от 34 състезатели във възрастова груга 8-10 клас – Световна география и География на България.
текст: Емилия Стефанова

Author: mkirilova