Удължане на дистанционното обучение

Обучението в електронна среда се удължава за четвъртък и петък включително. Очаквайте за понеделник повече информация на сайта.
от ръководството

Author: mkirilova