Тренинги на тема „Учителите и ние“ се провеждат в ЕГ „Гео Милев“

„Учителите и ние“ е темата на поредица от тренинги, които се провеждат  с учениците в  ЕГ „Гео Милев“ в град Добрич.

В началото на сесиите участниците се включиха в забавни „игри на асоциации“, в създаването на тематичен „разказ с продължение“. Получиха се забавни истории за различни типове учители.

Във втората част от дейностите гимназистите работиха по поставена от своя ръководител задача.

Първата група трябваше да определи „Какви са най-важните качества за един учител, за да си върши добре работата?“, а втората група – „Какви са най-важните качества за един учител, за да го обичат учениците?“

И двете групи работиха самостоятелно, записваха качествата на работни листи, след което капитаните на двата отбора ги представиха пред останалите участници. Бе направено сравнение – кои качества присъстват и в двата списъка,  а кои – само в единия. В края на сесиите гимназистите оформиха своя обща характеристика на качествата, които притежава техния  любим учител.

Author: mkirilova