Тийноватор – програма за ученически стартъпи за ученици от 10 и 11 клас

Благодарение на наш ученик, който през изминалата година е бил част от Тийноватор ви запознаваме с рази възможност.
Presentation Teenovator 2021-2022

Teenovator 4 Brochure
Pismo do direktorite_Teenovator

Leave Comment