СЪОБЩЕНИЕ

1. Обявена е грипна ваканция, считано от 28.01.2020, вторник, до 04.02.2020 вкл., след което 05.02.2020 е междусрочна ваканция.
2. Занятията ще бъдат възобновени в четвъртък, 06.02.2020, по настоящия график на учебните занятия за 1. срок.
3. Успехът за 1. срок да бъде оформен най-късно до 07.02.2020, петък, вкл.
4. От 10.02.2020, понеделник, ще се учи по седмичното разписание за 2. срок, което ще бъде оповестено на 06.02.2020 на информационните табла и в сайта на гимназията. Смените се обръщат, както следва:
1. смяна – 8. а, б, 9. и 10. клас– от 7.30 до 13.20 часа
2. смяна –– 8. в,г,д, 11. и 12. клас от 13.30 до 19.15 часа
Продължителност на часовете – 40 минути, с 10 минутни междучасия и голямо междучасие от 20 минути.
5. Всички ученици, учители и служители да се информират от сайта на училището за актуална информация и евентуални промени.
6. ПС за приключване на 1. срок – вторник, 11.02.2020, 18.30 часа.
7. Раздаване на бележници – сряда, 12.02.2020, ЧК
8. ПС за отчитане на резултатите от 1. срок – сряда, 19.02.2020.
9. За учителите и служителите – режим на престой не по вина на работника, при осигурено дежурство в дните на грипната ваканция.
Директор: Милена Иванова