СЪОБЩЕНИЕ

20.01.2020

Във връзка със сериозна авария на отоплителната инсталация

1. Удължавам преустановяването на учебните занятия, считано до 21.01.2020, вторник, включително.
2. Занятията ще бъдат възобновени в сряда, 22.01.2020.
3. От сряда, 22.01.2020, преминаваме на двусменен режим на обучение, както следва:
1. смяна – 8. в,г,д, 11. и 12. клас – от 7.30 до 13.20 часа
2. смяна – 8. а,б, 9. и 10. клас – от 13.30 до 19.15 часа
Продължителност на часовете – 40 минути, с 10 минутни междучасия и голямо междучасие от 20 минути. Седмичното разписание е старото, както в началото на учебната година.
4. До края на първи срок класовете ще учат в постоянни класни стаи. За разпределението на стаите се информирайте в сряда преди часовете. То ще бъде качено и в сайта на гимназията.
5. Всички ученици, учители и служители да се информират от сайта на училището за актуална информация и евентуални промени.
Директор: М. Иванова