СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сериозна авария на отоплителната инсталация

1. Преустановявам учебните занятия, считано от 9:30 часа на 17.01.2020, петък, до отстраняване на проблема, евентуално до края на деня 20.01.2020, понеделник.
2. Занятията евентуално ще бъдат възобновени във вторник, 21.01.2020.
3. От понеделник, 20.01.2020, преминаваме на двусменен режим на обучение,както следва:
1. смяна – 8. в,г,д, 11. и 12. клас – от 7.30 до 13.20 часа
2. смяна – 8. а,б, 9. и 10. клас – от 13.30 до 19.15 часа
Продължителност на часовете – 40 минути, с 10 минутни междучасия и голямо междучасие от 20 минути
4. До края на първи срок класовете ще учат в постоянни класни стаи. За разпределението на стаите се информирайте в понеделник или вторник преди часовете. То ще бъде качено и в сайта на гимназията.
5. Всички ученици, учители и служители да се информират от сайта на училището за актуална информация и евентуални промени.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и служители от секретаря за сведение и изпълнение, да се окачи на информационните табла, да се изпрати по и-мейлите и да се качи в сайта на гимназията.

Директор: Милена Иванова

Олимпиадата по химия ще се проведе, както е планирана – в понеделник в ЕГ от 11:00 часа. Ще бъдат отоплени кабинети.

Албена Пащиева

darvena vakancia 2020

Leave Comment