Съобщение

Поради необходимост от ремонтни дейности в сградата на гимназията от 17.12. (вторник) ще преминем на трисменен режим на обучение по следния график:
1. смяна от 7.30ч. до 11.30ч. за всички осми и десети класове.
2. смяна от 11.35ч. до 15.35ч. за всички девети класове и за 11а,б,в клас.
3. смяна от 15.40ч. до 19.40ч. за всички дванадесети класове и 11г,д,е клас.
Всички часове ще са по 30 минути, а всички междучасия – по 5 минути. Голямо междучасие няма да има.
Поради разделянето на 11 клас в две смени и сборни групи по втори чужд език, с оглед на това да не се разпокъсва програмата на учениците, часовете по втори чужд език в 11 клас ще се провеждат за всички 11 класове в сряда във втора смяна като 5 и 6 час от 13.55ч до 15.00ч, а в петък за всички 11 класове като 1 и 2 час на трета смяна от 15.40ч. до16.45ч.
В учебната програма има промени, съобразени с трисменния режим на обучение. Освен това класовете ще учат в постоянни стаи. Новата програма и разпределението на стаите ще е валидно до приключване на ремонтните дейности. След това преминаваме на старата програма и на кабинетна система.
Временната програма и разпределението на кабинетите ще бъдат окачени на видно място и ще бъдат публикувани в сайта на гимназията. Моля всички учители и ученици да се информират за промените.
Ремонтът ще започне от северното крило, което ще бъде затворено за достъп. Тъй като в южното крило разполагаме само с 11 стаи, временно няма да се провеждат занятията по пректи и консултации. Молим колегите, които имат класни работи и контролни в този период, да съобразят обема на писмените работи с намалените часове.
Надяваме се, че всички ще проявят разбиране в създалата се ситуация, въпреки неудобствата, които ще трябва да изтърпим.
Програмата можете да видите в страница ПРОГРАМА