Съобщение

Във връзка с извънредното положение и удължаването на забраната за посещение на училище до 12.04.2020 включително, дистанционното обучение продължава до този срок.

Author: mkirilova