Съобщение

Във връзка с извънредното положение и необходимостта от дистанционно обучение
СВИКВАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ в понеделник, 11.00 часа в ЕГ
Присъствието е задължително!!! По възможност носете маски.
Милена Иванова
директор

Author: mkirilova