Съобщение

1. Учебните занятия се отменят, считано от 16.03.2020 до второ нареждане.
2. Учителите да използват възможностите на електронните медии за връзка с учениците и поставяне на задачи за периода на ваканцията.
3. Учителите са в платен отпуск съгл. КТД.
Милена Иванова
Директор
zapoved16.03

Author: mkirilova