Съобщение за 12 клас

1.Всички ученици от 12 клас, желаещи да се явят на изпити за промяна на оценката, да подадат заявление при секретарката в срок до 28.04.2017 г.

В заявлението да се посочи учебния предмет и класа, за който ще се променя оценката. За всеки изпит се подава отделно заявление.

2.Всеки ученик има право да се яви най-много на 3 изпита.

3.Може да се променя оценката за 1 учебна година

/напр.биология 10 кл.,математика 9 кл и т.н./ или да се промени окончателната оценка за дипломата, във втория случай се полага един изпит върху учебния материал за всички учебни години/например за промяна на окончателната оценка по АЕ трябва да се положи изпит върху учебното съдържание за 9,10,11 и 12 кл./

Директор: Милена Иванова

Author: mkirilova