Съобщение за 10.10.2019

Уважаеми ученици и учители,

На 10.10.2019г. /четвъртък/ смените в училище ще са обърнати, както следва:

Първа смяна – 8А, 8Б, 9 и 10 клас
Втора смяна – 8В, 8Г, 8Д, 11 и 12 клас

Промяната важи само за деня и се прави във връзка с участие на учениците от 9 и 10 клас в комплексно военно обучение, което е част от мащабната национална информационна кампания „Бъди войник“. За целта, веднага след приключване на учебните часове, всички ученици от 9 и 10 клас, съпроводени от класните си ръководители, трябва да се насочат към площад „Демокрация“, който се намира пред ДТ „Йордан Йовков“. Комплексното занятие компенсира 5 часа на класа, като при отсъствие на ученик тези часове ще бъдат внесени като неизвинени отсъствия.

Директор:Милена Иванова

Author: mkirilova