Съобщение за пролетна ваканция

С цел създаване на стройна организация в периода 13.04. – 16.04.2020, нареждам:

1. Всички ученици от 8. клас продължават обучението си с 4 часа по 30 минути дневно, от 10.00 часа, считано от 13. до 16.04.2020, само по основния чужд език с класните ръководители, съотв. за 8. д – Даринка Господинова.
2. Всички ученици от 12. клас продължават обучението си дистанционно, от 13. до 16.04.2020, според седмичното разписание по време на извънредното положение.
3. Всички останали ученици, от 9. 10. и 11. клас, са във ваканция от 13.04. до 16.04.2020.
4. Учебните занятия в дистанционна форма за всички се възобновяват на 21.04.2020.

Директор: М.Иванова

Author: mkirilova