Съобщение за кандидатстващите 9 класници с Немски език

До устен изпит за немска езикова диплома не се допускат следните ученици:
1. Атанас Пламенов Атанасов
2. Велко Христов Генчев
3. Геновева Галинова Атанасова
4. Елиз Юксел Назми
5. Искра Галинова Атанасова
6. Константин Христов Константинов
7. Симона Георгиева Стефанова
8. Тома Пламенов Йорданов
9. Филиз Юксел Назми

Учениците, които са допуснати до устен изпит, могат да се информират за променения график тук.

Author: mkirilova