Стипендии за I срок на 2017/2018 учебна година

Преведени са по дебитните карти стипендиите за целия І срок на уч.2017/2018г.  само на учениците от 10кл. ,11кл. и 12 кл. Стипендиите за 8 клас ще бъдат преведени след получаване на тяхното допълнително финансиране.

текст: Катя Станчева

Заповед № 75 от 21.11.17г. Заповед №74 от 20.11.17г.
Author: mkirilova