Стипендии II срок 2015-2016

стипендии ІІ срок

Размерът на стипендиите е утвърден  със Заповед  № 63 /06.11.2015г.

Заповедта е качена в раздел “ Стипендии“ – І срок на учебна 2015/2016г.

За ІІ – я срок няма промяна в размера.

При промяна на размера ще се приложи нова заповед.

Author: mkirilova