Стипендии за втори срок

Излязоха заповедите за  размера на стипендиите и броя ученици през втори срок 2016/2017 учебна година:

Заповед класирани ученици

Заповед размер на стипендии