Стипендии за втори срок

Днес са преведени стипендиите за втори срок. Сумите ще бъдат по дебитните карти утре – 31.03.2020г.
размер на стипендии

утвърждаване на стипевдии