Статистика дипломи и матури 2016 ЕГ

Завършват 145 абитуриенти

Общ успех от дипломите – Много добър 5,44.

Брой на отличниците – 84

Немски езикови дипломи DSD– 35

Френски езикови дипломи DELF  – 11 (от които 5 с В2)

Международни сертификати по английски език:

Cambridge C2 – 17

Cambridge C1 – 10

В2 – 1

IELTS – 8

Общо – 36

Успех от матурите:

22 пълни шестици( м.г.22, 17, 16) има по:

БЕЛ – 3, НЕ – 2; АЕ – 12; математика – 2; физика – 2, химия – 1, или общо 22 пълни шестици

Ученици с пълни шестици от матурите:

Васил Манев – БЕЛ и НЕ – лауреат по БЕЛ, стипендия „Йордан Парушев“

Марина Димитрова – БЕЛ и АЕ–6.00– предложение за Национална диплома

Томислав Рачев – БЕЛ и НЕ – 6.00 – предложение за Национална диплома

Иван Янков – Химия и Физика  (3. ДЗИ)

Александър Алджабари – АЕ

Михаела Кръстева – АЕ

Кристиана Костадинова – АЕ

Георги Вълков – АЕ

Варвара-Велика Рогова – АЕ

Марина Арнаудова – математика

Елена Тонкова – математика

Деница Бинева – АЕ

Лина-Мария Стоянова – АЕ

Стелияна Петкова – АЕ

Мирослав Марков – АЕ

Мутлухан Исаев – физика – стипендия „Йордан Парушев“

Сара Бусари – АЕ

Лидия Любчева – АЕ

 

Само 1 ученик има оценка „Среден”, 24 ученици имат оценка “Добър”,

89 – „Много добър”.

Отлични оценки от матурите – общо 177 (повече от половината).

 

Резултати по предмети от матурите:

 

БЕЛ – Много добър 5,30 (м.г.5,25)

Английски език – Отличен  5,62 –  77 явили се ученици

Немски език –Отличен 5,67 – 37 ученици

Френски език – Много добър 5,00 – 8 ученици

Математика – Много добър 5,35 –  9 явили се ученици

Физика – Отличен 5,99 – 4 ученици

Биология – Много добър 5,33 – 3 ученици

История – Много добър 4,81 – 2 ученици

Философски цикъл – Много добър 4,88 – 3 ученици

Химия – Отличен 6,00 – 1 ученик

География –             Добър 3,97  – 2 ученици

 

Общ успех от ДЗИ:

БЕЛ – Много добър 5,30

  1. ДЗИ – Отличен 5,53

Или общо от двете матури – Много добър 5,42

 

Гордост за нас са и нашите ЛАУРЕАТИ от национални олимпиади с оценки 6,00, признати за прием във ВУЗ:

Васил Манев – БЕЛ

Стоян Генчев – информационни технологии, както и

Михаела Кръстева и Христина Петкова – отличен 5,75 на олимпиадата по АЕ

 

ОБЩО 84 са отличниците на випуск 2016!!!

СРЕДЕН УСПЕХ от дипломите – Много добър 5,44

Author: mkirilova