Свободни ученически места за 2020/2021

ОБЯВА – последни корекции на 21.07.2020
За свободни ученически места за учебната 2020/2021 година

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
11клас – 9 /девет/ места/ 2-места- АЕ+НЕ/,2 места-АЕ+РЕ/,5места /АЕ+ФЕ/
12 клас – 2 /две/ места

ФРЕНСКИ ЕЗИК
12 клас – 15 /петнадесет/ места

НЕМСКИ ЕЗИК
9 клас – 2 / две / места – 1/едно/място –НЕ+АЕ, 1/едно/място НЕ+РЕ
10 клас – 5 /пет/ места- 2/две/места – НЕ+РЕ, 3/три/ места НЕ+ИЕ
11 клас – 4 /четири/ места – НЕ+АЕ
12 клас –9 /девет/ места

Пълната заповед:
своб.места 2020-2021 ново

Author: mkirilova