свободни ученически места за учебната 2015/2016 година

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

9 клас – 1 /едно / място

11 клас – 1 /едно/ място

12 клас – 1/едно/ място

ФРЕНСКИ ЕЗИК

9 клас – 2/две/ места

10 клас – 3 /три/ места

11 клас – 3 /три/ места

12 клас – 1 /едно/ място

 

НЕМСКИ ЕЗИК

9 клас – 2/две/ места

10 клас – 3 /три/ места

11 клас – 3 /три/ места

12 клас – 1 /едно/ място

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.По време на учебната година свободните места може да бъдат заети само от ученици от същия профил от други езикови гимназии по реда на чл.51 от ППЗНП.

  1. При наличие на свободни места в края на учебната година те могат да бъдат заети   след успешно положени приравнителни изпити по първи и втори чужд език /за 9 клас / само по първи чужд език /в началото на септември 2015 г.

`           3.Заявление за допускане до приравнителни изпити за приемане на обявените свободни места се подават в канцеларията на ЕГ „”Гео Милев” от 24.08 до 28.08.2015 г.

  1. Приравнителните изпити се провеждат в периода от 07.09. -11.09.2015 г.

5.Приравнителните изпити по езика са писмен и устен върху материала от предходния клас.

6.Свободните места за 12 клас може да бъдат заети само от ученици от същия профил от други езикови гимназии по реда на чл.51 от ППЗНП през цялата учебна година.

своб.места 2015

Author: mkirilova