Свободни ученически места за учебната 2018/2019 година

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

11клас – 1 /едно/ място

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.По време на учебната година свободните места може да бъдат заети само от ученици от същия профил от други езикови гимназии по реда на чл.103 от Наредба 10/01.09.2016 г. на МОН.

  1. При наличие на свободни места в края на учебната година те могат да бъдат заети след успешно положени приравнителни изпити по първи и втори чужд език /за 9 клас   само по първи чужд език /в началото на септември 2018 г.

`           3.Заявление за допускане до приравнителни изпити за приемане на обявените свободни места се подават в канцеларията на ЕГ „”Гео Милев” от 05.09.до 07.09.2018 г.

  1. Приравнителните изпити се провеждат в периода от 10.09. -14.09.2018 г.

5.Приравнителните изпити по езика са писмен и устен върху материала  от предходния клас.

6.Свободните места за 12 клас може да бъдат заети само от ученици от същия профил от други езикови гимназии по реда на чл.106, ал.2 от Наредба 10/01.09.2016 г на МОН.

Директор: Милена Иванова

Author: mkirilova