Свободни места след 3. класиране за 8. клас за учебна 2019/20 година

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ – 1 /ЕДНО/ СВОБОДНО МЯСТО

1. За участие в класирането след III етап на класиране кандидатите подават в ЕГ”Гео Милев” – Добрич, следните документи:

    1. Заявление до Директора на ЕГ”Гео Милев” – Добрич за участие в класирането за незаетите места след III класиране, в което посочват поредността на желанията си съобразно свободните места.
    2. Свидетелство за основно образование
    3. Служебна бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и Математика

2. Определям следните срокове за подаване на документи, класиране и записване на учениците след III етап на класиране:
2.1. Обявяване на незаетите места след третия етап на класиране
– 09.09.2019 година в сградата на ЕГ”Гео Милев” – Добрич и РУО – Добрич
2.2. Подаване на документи за заемане на незаетите места след третия етап на класиране.
– от 09.09.2019 до 11.09.2019 от 9.00 до 16.00 часа в ЕГ”Гео Милев” – Добрич
2.3.Обявяване на класирането на незаетите места след третия етап на класиране
– 11.09.2019 година в ЕГ”Гео Милев” – Добрич и в РУО – Добрич – след 16.00 часа
2.4. Записване на класираните ученици
– 12.09.2019 година от 9.00 до 16.00 часа в ЕГ”Гео Милев” – Добрич

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че след 16 часа на 12.09.2019 останат незаети места, те се попълват от следващите по бал и поредност на желанията и се записват до 17 часа на същия ден – 12.09.2019.

Резултатите от попълването на местата след трето класиране се обявяват в ЕГ”Гео Милев” – Добрич и РУО – Добрич на 12.09.2019 година

Директор: М.Иванова

Author: mkirilova