Руски език

    За първи път руски език започва да се изучава в ЕГ “Гео Милев“като втори чужд през 2010 година. Все  повече  ученици  проявяват  интерес, убедени в привлекателността на руския  език и необходимостта  от  усвояването  му. Поради  близостта  на  града  ни  до морските  курорти  на  България, голяма  част  от  учениците работят в тях през лятната ваканция. Езикът се оказва много необходим  при общуването с големия  брой туристи, които говорят на него.

   В рамките  на патронния  празник  на  гимназията ежегодно  се  провежда Конкурс  за художествен превод, в който с желание участват голям брой ученици. На победителите се връчват грамоти и награди.

   Училището  вече  има  традиция  в  участието  и  заемането  на  призови  места  в  Националните олимпиади по руски език.

   Изучавайки  езика, учениците  с  удоволствие  се  запознават с културата, бита  и традициите на Русия.

Author: mkirilova