Руски език

Руският език е сравнително нова дисциплина за ЕГ„Гео Милев”. За първи път започва
да се изучава като втори чужд през 2010 година. Все повече ученици проявяват интерес,
убедени в привлекателността на руския език и необходимостта от усвояването му. Поради
близостта на града ни до морските курорти на България, голяма част от учениците работят
в тях през лятната ваканция. Езикът се оказва много необходим при общуването с големия
брой руски туристи.
Доказателство за нарасналия интерес към РЕ е и сформирането на клуб ”Четем, пишем
и говорим на руски” по проект „Твоят час”.
Вече има традиция в участването и достойното представяне в Националните олимпиади
по руски език.
Изучавайки езика, учениците с удоволствие се запознават с културата, бита и традициите
на Русия.